فروشنده انبه درجه یک شمال

اغلب فروشنده های انبه سبز درجه یک از شمال کشور بازار شهرهای مختلف کشور را مورد توجه قرار داده و در آن ها به صورت اینترنتی فعالیت می نمایند.
انبه از میوه هایی است که در شمال کشور در مرغوب ترین حالت چیده شده و به بازار عرضه می شوند. انبه سردسیری را باید به موقع برداشت و به مصرف رساند. معمولا فروشنده های انبه شمال آن ها را برای عرضه در سراسر کشور مد نظر داشته و با فعالیت به صورت عمده آن ها را توزیع می کنند.